S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

NOVINKY

arr3Nyní dodání zboží do 7 pracovních dnůVažení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že od 1.1.2023 doba dodání polyuretanových prvků je... arr3Doprava ZDARMAVažení zákazníci, od 1.1.2023 nabizíme dopravu polyuretanových dekoračních prvků přepravcem v rámci... arr3FOR ARCH 2015 Ve dnech 15. - 19.9.2015 se zúčastníme výstavy FOR ARCH, která se koná v prostorách výstaviště PVA...

Ceny dopravy a OP
Ceny dopravy

 

Od 20.6.2022 doprava polyuretanových dekoračních prvků v rámci ČR u objednávek od 24 000 Kč bez DPH je zdarma.
U objednávek do 24 000,- Kč bez DPH cena dopravy je 50 euro bez DPH.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Upozornení

Naše produkty jsou prvky pro dekorování stěn, stropu a podlahy jak zevnitř, tak zevnějšku budovy. Tento materiál vyžaduje další zpracování (řezání, broušení, natírání a podobně), může mít drobné škrábance či promáčknutí, což nebude mít žádný vliv na použití prvků.
Původně je na materiál výrobcem aplikován "základní nátěr" - což není konečná vrstva barvy, slouží pouze jako základ pro další vrstvy, a nemusí být úplně hladký nebo jednotný.
Žádáme vás, abyste se před vytvořením/odesláním objednávky seznámili s vlastnostmi materiálu, se způsoby jeho instalace a zpracování.

Děkujeme za pozornost.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.terem.cz (dále označovaného též jen jako „internetový obchod“).

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost TEREM.CZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 1291/172, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 24678104, zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 165431, bankovní spojení: Fio banka a.s. 2200729452/2010; IBAN CZ4020100000002200729452, SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále označovaná též jen jako „prodávající“).

3. Kupující potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil před odesláním své objednávky prodávajícímu, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.

4. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý jednotlivý smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající je rozhodující verze obchodních podmínek odsouhlasená kupujícím před odesláním objednávky prodávajícímu.

 

Článek II.

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo při uzavření smlouvy s prodávajícím a jejím plnění jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Podnikatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, kdo uzavírá smlouvy s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo v takovém případě jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Článek III.

Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Cena zboží

Cena zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží, se kterými je kupující seznámen před odesláním své objednávky prodávajícímu s výjimkou objednávky zboží, které bude doručováno paletovou přepravou, o jejíž ceně je kupující informován prostřednictvím emailu nebo telefonicky nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání objednávky.

2. Odstoupení od smlouvy

V případě, že je kupujícím spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

K odstoupení postačí, aby projev vůle kupujícího, kterým odstupuje od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě odeslán prodávajícímu. Spotřebitel je pak povinen vrátit zboží úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Odstoupení doporučujeme zaslat písemně na adresu: infoterem@email.cz z emailu uvedeného v objednávce. Zboží je třeba vrátit ve lhůtě 14 dní od odstoupení na adresu: Rohačova 167/27, Žížkov, 130 00 Praha 3. Kupující vrací zboží na své náklady.

Ve svém oznámení o odstoupení od smlouvy kupující, který je spotřebitelem musí napsat alespoň tyto údaje: číslo objednávky, druh a množství zboží, datum nákupu a případné číslo účtu či adresu pro vrácení peněz.

Prodávající je povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, ne však dříve, než mu tento kupující, předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit tomuto kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží při jeho koupi. Jestliže kupující, který je spotřebitelem zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký kupující použil pro zaplacení kupní ceny zboží, neurčí – li kupující, který je spotřebitelem, v odstoupení jinak.

Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (poškozené zboží, zboží vrácené bez obalu, návodu či příslušenství). Částku odpovídající snížené hodnotě zboží započte prodávající na kupní cenu zboží, kterou je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek vrátit.

Kupující, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, který spotřebitelem, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a dále od smlouvy o koupi zboží:

které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3. Uložení smlouvy

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu tuto smlouvu na vyžádání v její textové podobě.

4. Mimosoudní řešení sporů

Kupující je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Článek IV.

Uzavření smlouvy

1. Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, k samotnému uzavření kupní smlouvy však dochází až doručením přijetí (akceptací) návrhu prodávajícím kupujícímu, tj. potvrzením objednávky prodávajícím. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Kupující může podat objednávku u prodávajícího následujícími způsoby:

 

2.1. Prostřednictvím elektronické pošty ("emailu") na adrese infoterem@email.cz.

 

Článek V.

Platební podmínky

1. Kupující při podání objednávky na nákup dekoračních prvků z polyuretanu souhlasí, že uhradí zálohu 100% ceny objednávky předem na číslo účtu, které mu bude sděleno v informačním emailu při potvrzení objednávky.

2. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny prodávajícímu, do splnění této podmínky zůstává vlastníkem zboží prodávající. V případě platby bankovním převodem na základě faktury je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře. Nedojde-li k úhradě kupní ceny v době její splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek VI.

Doprava

1. Od 10.5.2016 doprava polyuretanových dekoračních prvků v rámci ČR u objednávek od 12 000 Kč bez DPH je zdarma.
U objednávek do 12 000,- Kč bez DPH cena dopravy je 30 euro bez DPH.


2. Zásilka bude doručena za první dveře příjemce za podmínky, že místo doručení zásilky umožňuje manipulaci s nízkozdvižným vozíkem. V opačném případě je místem převzetí zásilky hrana vozidla (hydraulické čelo).

3. U zboží, u kterého je z důvodu křehkosti nutná speciální paletová přeprava, je tato skutečnost uvedena v detailu zboží. Pokud tomu tak není, a v rámci zajištění neporušení obsahu zásilky bude nutná speciální paletová přeprava, bude kupující o této situaci předem informován na tel. číslo nebo emailovou adresu uvedenou v objednávce. Cena paletové přepravy se odvíjí od váhy zásilky a počtu kilometrů.

4. Ode dne uzavření kupní smlouvy (viz. část 4. těchto obchodních podmínek) počíná běžet obvyklá dodací lhůta, která činí 5 - 14 pracovních dní v závislosti na objednaném zboží.
V případě, že požadované zboží není skladem nebo nebude možné dodat zboží v obvyklé dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, popř. od okamžiku, kdy se prodávající o nemožnosti dodání v obvyklé dodací lhůtě dozví, zároveň ho bude informovat o předpokládaném termínu dodání. Pokud kupující se sdělenou dodací lhůtou tohoto zboží nesouhlasí, nabídne mu prodávající zboží srovnatelné s původním, které je schopen dodat v obvyklé dodací lhůtě. Pokud kupující nesouhlasí ani se změnou zboží, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud si kupující současně objedná zboží s rozdílnými dodacími lhůtami, bude mu zboží doručeno dle dostupnosti zboží s nejdelší dodací lhůtou.

5. V případě výše uvedených způsobů doručení, je kupující povinen zkontrolovat při převzetí zásilky od dopravce neporušenost obalu zásilky. Pokud zásilka vykazuje známky poškození, je kupující povinen zásilku rozbalit v přítomnosti jejího dopravce a zkontrolovat stav zboží. V případě poškození zboží je kupující povinen sepsat s předávajícím řidičem dopravce reklamační protokol o poškození, pořídit fotografie poškozeného obalu zásilky a poškozeného zboží, a neprodleně (v den přijetí zásilky) informovat prodávajícího na emailové adrese info@terem.cz. Pokud zásilka nevykazuje známky poškození, není dopravce povinen vyčkat otevření zásilky.

 

Článek VII.
Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem a koupě se týká jeho podnikatelské činnosti

1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení.

2. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Prodávající neodpovídá za vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil, jakož ani za vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným opotřebením.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a. na odstranění vady, anebo

b. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

• V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy.

• Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

• Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

• Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

• Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

• Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní

ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Práva z vadného plnění se uplatňují v provozovně prodávajícího či zasláním zboží po předchozím emailovém upozornění včetně dokladu o zakoupení zboží a vyplněného reklamačního protokolu na adresu:

TEREM.CZ,  Rohačova 167/27, Žížkov, 130 00 Praha 3.

9. Prodávající rozhodne o oprávněnosti uplatnění práva z vadného plnění nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Při uplatnění nároku z vadného plnění na provozovnách prodávajícího je reklamační protokol vyplněn s kupujícím na místě.

 

Článek VIII.

Práva z vadného plnění, které má kupující, který není podnikatelem, u kterého by se koupě týkala jeho podnikatelské činnosti

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění se uplatňují v provozovnách prodávajícího či zasláním zboží po předchozím telefonickém či emailovém upozornění včetně dokladu o zakoupení zboží a vyplněného reklamačního protokolu na adresu:

TEREM.CZ, Rohačova 167/27, Žížkov, 130 00 Praha 3

6. Prodávající rozhodne o oprávněnosti uplatnění práva z vadného plnění nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Při uplatnění nároku z vadného plnění na provozovnách prodávajícího je reklamační protokol vyplněn s kupujícím na místě.

7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

8. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9. Prodávající neodpovídá za vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil, jakož ani za vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením či běžným opotřebením.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kontaktní údaje sdělené kupujícím mohou být dále použity pro zasílání obchodních nabídek prodávajícího, dokud s tím kupující nevysloví nesouhlas. Kupující je vždy oprávněn oznámit prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním obchodních nabídek, a to písemnou formou na adresu místa podnikání prodávajícího, či elektronickou poštou nebo odkazem připojeným k nabídkovému emailu.

3. Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §21 zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2015. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky s tím, že obecným soudem pro řešení případných sporů je podle občanského soudního řádu České Republiky místně příslušný soud podle místa sídla prodávajícího.

EET – informační povinnost poplatníka

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ZDkzNmRhND